هدیه های آسمان 4/1

به نام خداوند علم و ادب

دانش آموزان کوشا پایه چهارم محتواهای آموزشی زیر توسط خانم طهماسبی جهت استفاده و یادگیری بهتر شما عزیزان  تهیه گردیده است.

درس4 : یک نماز و ده رکوع (1)   و   درس 4 : یک نماز و ده رکوع ( نماز آیات )

درس 5 : سخنی که 3 بار تکرار شد

درس 6 : حرمی با دو گنبد

درس 7 : نماز در کوهستان

درس 8 : دیدار دوست

درس 9 : کودک شجاع

درس 12 : روزی برای تمام بچه ها

درس 13 : خاله نرگس

درس 14 : اولین بانوی مسلمان

درس 15 : یک ماجرای زیبا