مشاوره

مشاوره

 

به نام خدا           

سرکار خانم نرگس رضاپور مشاور دبستان پویش در این روز ها در کنار شما هستند تا با برگزاری آموزش های مهارت زندگی  بتوانیم مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان را به سهولت مرتفع کنیم.

هدف دپارتمان مشاوره و مهارت های زندگی در دبستان پویش این است تا براساس تئوری های مبتنی بر یادگیری و برپایه عملکرد مغز در دوران کودکی ، فضایی را برای دانش آموزان ایجاد کند تا بتوانند مهم ترین مهارت های اولیه انفرادی – اجتماعی مانند مهارت های خود ابرازی ، برقرار ارتباط موثر با دیگران ، مهارت حل مسئله و تصمیم گیری را بیاموزند .

ما در تلاشیم تا با ایجاد محیطی برانگیزاننده و با استفاده از بازی های مهارتی- حرکتی بتوانیم مشکلات رفتاری و تحصیلی دانش آموزان را به سهولت مرتفع نماییم .

برنامه وبینارهای مشاوره و مهارت های زندگی برای والدین

 

ردیف

 عنوان

ارائه دهنده

1

والدین هلیکوپتری

دکتر نرگس رضاپور

2

تن آگاهی

دکتر سحر سلطانی

3

بلوغ

دکتر سحر سلطانی

4

تله های شناختی

دکتر سحر سلطانی

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه وبینارهای مشاوره و مهارت های زندگی برای دانش آموزان

نام دوره

اهداف

نحوه آموزش

مهارت خود آگاهی

من کیستم ؟

خودشناسی و درک احساس خودم

گفتگوی تعاملی و pep talk

مهارت ارتباط موثر

درک مفهوم گوش کردن بدون قضاوت ، بیان احساسات با دیگران؛ زبان بدن

دیدن انیمیشن و نقد بررسی آن همراه با گفتگوی تعاملی

مهارت های درون فردی و بین فردی

شناسایی علایق و استعداد های خود ، تشخیص مفهوم دوستی سالم ، تلاش برای کسب مهارت بله و نه گفتن

دیدن انیمیشن و نقد بررسی آن همراه با گفتگوی تعاملی

مهارت مقابله با استرس

درک مفهوم استرس و ترس ، مدیریت هیجان

بازی درمانی و pep talk