مسابقات پیشرفت سواد خواندن (پرلز)PIRLS

مسابقات پیشرفت سواد خواندن (پرلز)PIRLS

مسابقات پیشرفت سواد خواندن (پرلز)PIRLS:

آزمون‌های پرلز (PIRLS)، یک مطالعۀ بین‌المللی برای بررسی پیشرفت سواد‌ خواندن در دانش‌آموزان است که معمولاً دردوره ی ابتدایی هستند. انجمن بین‌المللی ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی (IEA) هر پنج سال یک بار این آزمون را به‌صورت هماهنگ و در سطح جهانی انجام می‌دهد.

همان طور که می‌دانید خواندن و نوشتن یکی از ضروریت‌ها برای دنیای امروز است. سواد خواندن نیز یکی از مهم‌ترین توانایی‌هایی است که دانش‌آموزان در طول یادگیری‌های خود در مقطع دبستان کشف می‌کنند. از آن‌جا که مقطع دبستان دوره‌ی رشد نویسندگی و پیشرفت خواندن است . این آزمون‌ها فهم، استفاده و تفکر روی متون نوشتاری به منظور دسترسی به اهداف گسترش دانش را هموارتر می‌کند.

در این آزمون‌ها دانش‌آموز متن یا کتاب را خوانده و به سؤالات درک مطلب آن پاسخ می‌دهد و از متنی که خوانده است نتیجه‌گیری می‌کند. برای این‌که دانش‌آموز بتواند در این آزمون‌ها نتیجه‌ی مطلوبی را کسب کند، شما اولیای گرامی نیز باید وارد عمل شوید. سعی کنید یک کتابخانه‌ی کوچک در منزل داشته باشید و فرزندتان را به کتاب‌خوانی تشویق کنید و از او بخواهید کتاب‌ها را به سلیقه‌ی خودش تهیه کند. زمانی که مشغول کتاب خواندن است به او گوش فرا دهید؛ سپس از او بخواهید آن‌چه را از خواندن یک کتاب درک کرده است به زبان خودش بیان کند. انجام این موارد به مرور باعث خواهد شد تا دانش‌آموز توانایی درک و فهم و استنتاج مطالب خوانده‌شده را پیدا کند.

آن چه از دید پرلز و انجمن بین المللی ارزشیابی تحصیلی مهم تلقی می شود پایدار ماندن عنصر لذت و سر گرمی در خواندن است و اثبات گردیده است که کودکان ونوجوانان از متنی که صرفا برای امتحان خوانده شود لذت نمی برند و هر گاه عنصر لذت ازخواندن حذف شود گریز آن ها را از مطالعه در پی خواهد داشت.

با تو جه به اهمیت موضوع ،در چند مرحله مختلف کتب داستانی با موضوعات اخلاقی -مهارتی به دانش آموزان داده می شود که آن ها در هر مرحله پس از مطالعه کتاب کاربرگ بازخورد توسعه خواندن را تکمیل می نمایند که ارزیابی این کاربرگ ها مطابق استانداردهای پرلز صورت می گیرد . 

مسابقات پیشرفت تحصیلی وارزشیابی علمی هماهنگ مدارس :

آزمون های پیشرفت تحصیلی این امکان را برای دانش آموزان ،آموزگاران،مدیران ، اولیاء دانش آموزان و دست اندر کاران آموزشی فراهم می کند تا از آخرین وضعیت آموزشی دانش آموزان مطلع و تصمیمات لازم را برای بهبود و ارتقاء سطح کیفی آموزش آنان اتخاذ نمایند.

این آزمون ها در دبستان پویش در پنج مرحله در طول سال تحصیلی برگزار و مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد .

این آزمون ها تکمیل کننده روند آموزشی و جدا از آزمون های کلاسی می باشند .

جدول و زمانبندی طرح توسعه خواندن

 

 

 

گزارش تصویری