تقویم اجرایی و روز نگار -کتاب کار

تقویم اجرایی و روز نگار -کتاب کار

به نام خدا

برنامه آموزشی فرآیندی است که طی آن جایگاه دانش آموز را در هرلحظه از مسیر آموزش نشان می دهد و یاددهی را منظم تر می سازد.

دست اندرکاران آموزشی مجتمع آموزشی پویش تحقیقات زیادی در مورد چگونگی یادگیری دانش آموزان انجام داد اند ، تا بهترین روش ها را بررسی ، سازماندهی و ارائه اطلاعات به منظور به حداکثر رساندن یادگیری اثربخش ، در تابستان هر سال تحصیلی روزنگار و تقویم اجرایی دبستان پویش را تالیف می کنند که تمامی برنامه های اجرایی آموزشی در آن درج گردیده و اولین روز مهر به دانش آموزان ارائه می شود که عزیزانمان و خانواده های محترم روزانه از تمامی برنامه ها مطلع گردند .

     اهداف تقویم اجرایی و روزنگار

  1. تعیین هدف ، یافتن و ساختن راه وصول به آن

  2. تصیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد.

  3. تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده ، یافتن و ساختن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند.

  4. ارتباط روزانه اولیای محترم با همکاران گرامی و دست اندرکاران آموزشی .

  5. مطلع بودن اولیای محترم از برنامه های اجرایی و جلسات مدرسه .

اهداف تالیف کتاب کار دبستان غیر دولتی پویش

کتاب کار تالیف شده از نوع تکامل یافته از تکالیف و تمرین عزیزانمان است و با آموزش های روان خود ( درسنامه ) جزء ابزار جدانشدنی از دانش آموزان و به کمک آن می توان از تکالیف نظام یافته ، موثر و مطلوبی بهره جست و ضمن سهولت در بحث یادگیری معنا دار و سرعت بخشیدن به فرآیند یاددهی – یادگیری ، انگیزه لازم جهت تداوم کار در فراگیران ایجاد شده .دست اندر کاران آموزشی دبستان پویش برای رسیدن مطلوبتر به اهداف آموزشی با توجه به شرایط ویژه فراگیران ، کتاب هایی را صرفا برای دانش آموزان این واحد آموزشی تالیف و مورد استفاده عزیزانمان قرار می گیرد.

کتاب های کار ، همراهی برای فرزندان شما

از خرداد سال ۱۳۹۳، مجموعه پویش با هدف تامین نیاز دانش آموزان برای تثبیت یادگیری مفاهیم درسی ، درصد برآمد تا کتاب های کار را براساس مضامین و محتوای کتب درسی توسط همکاران و آموزگاران عزیز ، تهیه و تنظیم نماید. کتاب های کار دبستان‌پویش به زبان ساده ، قابل فهم برای تمامی دانش آموزان و در سطوح مختلف آموزشی مطابق با نیاز آنها طراحی شده است . با توجه به اهداف آموزشی در نظر گرفته شده برای این کتاب ها، بخشی از تمرینات بعد از تدریس در کلاس توسط دانش آموزان حل وبخشی دیگر بعنوان فعالیت در منزل برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود که تمامی پاسخ ها توسط آموزگاران تصحیح وصفحات حل و چک شده ، تاریخ گذاری می شود.

#مشق_شب
#تکلیف
#مدرسه ی_خلاق

 

گزارش تصویری