هنر ،نمایش و خلاقیت

هنر ،نمایش و خلاقیت

به نام خالق زیبایی ها

شیوه آموزش نقاشی دبستان پویش بر اساس رویکرد رجیو امیلیا می باشد.

رویکرد آموزشی رجیو از آن جهت که برفرآیند تفکر که بازده اصلی رشد شناختی است تاکید دارد و ازکودک می خواهد مهارت های فکری اش را در موقعیت های مختلف به کار گیرد.

رویکرد رجیو از باب توجه به رشد اجتماعی کودک خلاقیت و آفرینش هماهنگ است.

 

پیش دبستان

برنامه ی هنر در مقطع پیش دبستان به شرح زیر می باشد.

1_آموزش نقاشی

2_آموزش هنر فکر و دست( کاردستی،اریگامی)

3_خمیر بازی(توجه و درک حجم و فرم های حجمی)

_نمایش خلاق با توجه به تقویت بازی،بیان، دوستی و کار گروهی

 

موضوع : تعیین سطح نقاشی کودک

شیوه: خط خطی های موزیکال

بر اساس تند و کند شدن ریتم موزیک کودک حرکت دست خود را تند و کند می کند و در مرحله ی بعد از بین خط خطی ها شکل های اتفاقی را بر اساس خلاقیت خود پیدا و نقاشی خود را کامل می کند.

هدف:تقویت حس شنوایی،هماهنگی حس شنوایی و حس بینایی و حرکت انگشتان دست،تغییر ساختارهای قبلی، ایجاد خلاقیت و بالا بردن دقت و توجه کودک.

 

موضوع:آشنایی با شکل دایره و نقاشی با دایره.

شیوه:جدول آماده شده به هنر آموزان داده شد تا در هر خانه چهارگوش یک دایره بکشند،در مرحله دوم دایره ها را با رنگ های متفاوت رنگ آمیزی کردند و سپس چهارگوش ها را با رنگ متفاوت از دایره رنگ آمیزی کردند سپس با دایره ها نقاشی کشیدند.

هدف:شناخت اشکال،دقت در رنگ آمیزی،شناخت رنگ ها، دقت به محیط اطراف و نظم .

 

موضوع :بهداشت

شیوه: آموزش از طریق نمایش

هنر آموز بعد از دیدن نمایش دست های خود را بر روی کاغذ گذاشته و دست خود را می کشد سپس با توجه به نمایش یک دست را تمیز می کشد و دست دیگر را کثیف.

هدف:آشنایی با شاخه های مختلف هنر،توجه کودکان به نمایش،آشنایی با مفهوم تمیزی و کثیفی و بهداشت شخصی و توجه به کودکان در سخن گفتن.

 

موضوع: آشنایی با شکل چهارگوش

شیوه:کلاژ و نقاشی

 آشنایی با شکل چهارگوش و صحبت در مورد اجسام چهار گوش محیط زندگی ، به هنر آموزان یک چهار گوش رنگی داده می شود تا بر روی کاغذ بچسبانند،سپس خانه خودشان را بر روی آن بکشند.

هدف:آشنایی با شکل چهارگوش،توجه به محیط اطراف، تقویت انگشتان انگشتان.

 

موضوع:آشنایی با شکل سه گوش

شیوه:اریگامی و نقاشی

آشنایی با شکل سه گوش،آموزش تا زدن کاغذ و چسباندن،ادامه نقاشی با مداد شمعی.

هدف:ایجاد خلاقیت،تغییر ساختارهای قبلی در نقاشی،تقویت انگشتان دست.

جلسه ششم

موضوع:قطار

شیوه :ترکیب شکل دایره و چهارگوش

هدف:دقت به محیط اطراف و یافتن شکل هندسی در اجسام محیط اطراف.

کلاس اول

موضوع: تعیین سطح نقاشی کودک

شیوه: انتخاب موضوع از شعر موزیکال

هنر آموزان پس از شنیدن شعر موزیکال در مورد متن شعر با مربی خود صحبت می کنند و نقاشی خود را شروع می کنند.

هدف:آشنایی با شاخه ی  دیگر از هنر،ایجاد خلاقیت،تقویت حس شنوایی، ایجاد تجسم خلاق، بالا بردن دقت و تمرکز.

موضوع: درخت

شیوه:کلاژ با کاغذ رنگی

هدف:تقویت قوه تجسم،تقویت انگشتان دست،ایجاد خلاقیت،آشنایی با رنگ ها در فصول مختلف.

موضوع:خانواده شاد(به مناسبت هفته ی سلامت روان)

شیوه:صحبت در مورد نشانه های شادی و خانواده شاد

هدف:ایجاد فضای شاد در خانواده ها،آشنایی کودکان با ویژگی های شادی بخش در زندگی.

موضوع:دایره های درهم

شیوه:صحبت در مورد دایره ها و توجه به محیط اطراف،توضیح روش کار به هنر آموزان و کشیدن نمونه برای هنر آموزان.

هدف:آشنایی با دایره،توجه به اندازه و تناسبات.

کلاس دوم

موضوع: تعیین سطح نقاشی کودک

شیوه: خصوصیات منظره با توجه به شعر موزیکال

شنیدن شعر موزیکال و صحبت در مورد متن شهر و توجه به جزيیات در شعر.

هدف:آشنایی با شاخه های دیگر هنر،تقویت حس شنوایی،بالا بردن دقت و تمرکز.

 

موضوع:نقاشی با اشکال هندسی

شیوه: مرور اشکال هندسی و آموزش مستقیم نقاشی.

هدف:یادآوری اشکال هندسی،توجه به محیط اطراف.

موضوع:خانواده شاد(به مناسبت هفته ی سلامت روان)

شیوه:صحبت در مورد نشانه های شادی و خانواده شاد

هدف:ایجاد فضای شاد در خانواده ها،آشنایی کودکان با ویژگی های شادی بخش در زندگی.

موضوع:تقارن

شیوه:صحبت در مورد تقارن ،کامل کردن تصاویر متقارن ناقص.

هدف:یادگیری تناسبات و تقارن در نقاشی ،دقت در آفرینش جهان

موضوع: تعیین سطح نقاشی کودک

شیوه: فصل زمستان با توجه به شعر موزیکال

شنیدن شعر موزیکال و صحبت در مورد متن شعر و توجه به جزيیات در شعر.

هدف:آشنایی با شاخه های دیگر هنر،تقویت حس شنوایی،بالا بردن دقت و تمرکز،خصوصیات فصل زمستان.

موضوع:آشنایی و تشخیص احساسات از روی چهره.

شیوه:صحبت در مورد احساسات مختلف، تغییر شکل اجزای صورت در حالت های مختلف، نشان دادن شکل صورت در حالت های مختلف.

هدف:بالا بردن دقت و توجه،آشنایی با حالات اجزای چهره در حس های مختلف،ایجاد خلاقیت در نقاشی.

شیوه: صحبت در مورد تقارن ،کامل کردن تصاویر متقارن ناقص

هدف:یادگیری تناسبات و تقارن در نقاشی ،دقت در آفرینش جهان

موضوع: درخت

شیوه:کلاژ کاغذ رنگی و پارچه

هدف:ایجاد خلاقیت، ساختار شکنی.

کلاس چهارم

موضوع:تعیین سطح نقاشی هنر آموز

شیوه:تغییر اثر هنرمندان

هدف:آشنایی با سبک های مختلف در دوره آموزشی،ساختار شکنی،تمرکز،ایجاد خلاقیت

موضوع:دایناسور

شیوه :من میکشم تو کامل کن و مطالعه در مورد دایناسورها.

هدف:آموزش غیر مستقیم،بالا بردن توانایی کودک، تشخیص تناسب،بالا بردن عزت نفس،مطالعه در زمینه های مختلف برای کشیدن نقاشی خوب.

موضوع:آموزش درخت

شیوه:مستقیم

هدف:یادگیری گونه های مختلف درختان آشنایی با تناسبات و پایه اول طراحی.

موضوع:پرندگان

شیوه:کاردستی، کلاژ .

هدف:تقویت مهارت های هنری،آشنایی با شیوه های دیگر آموزش،بالا بردن خلاقیت.

گزارش تکمیلی کار کلاس آموزش هنر

https://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/pish/gozaresh/honar.pdf