پیش دبستانی مجتمع آموزشی پویش

پیش دبستانی مجتمع آموزشی پویش

به نام خداوند علم و ادب

یکی از اهداف اصلی دوره پیش دبستان آماده شدن نوآموز برای ورود به دوره دبستان است. در طی حدود 30 سال سابقه کار مجتمع آموزشی پویش همواره عزیزانی که دوره ی پیش دبستان را دراین

مدرسه گذرانده بودند در پایه اول ارتباط بهتری با محیط ، معلم و کل مدرسه برقرار می کردند و عملکرد بسیار بهتری داشتند.

در پیش دبستانی پویش رشد عاطفی و روحی نوآموزان از اولویت برخوردار است و چنانچه می دانیم بچه ها در این سن از طریق بازی زندگی می کنند و می آموزند.

در پیش دبستان برآنیم تا از این طریق ( بازی ) به پرورش و توسعه هوش های هشت گانه نوآموزان کمک کنیم و مهارت های مختلف زندگی را به او آموزش دهیم و او را با مفاهیم علوم و ریاضی آشنا کنیم

و تمرین خواندن و نوشتن انجام دهیم.

جهت مشاهده آموزش های آفلاین لطفا کلیک نمایید.

جهت مشاهده طرح درس و کلیپ های تصویری یادگیری زبان نوآموزان پیش دبستان لطفا کلیک نمایید.


                                                       .جهت مشاهده طرح درس شهریور و مهر سال تحصیلی 1400-99 کلیک نمایید.                                                       

جهت مشاهده طرح درس آبان ماه سال تحصیلی 1400-99 کلیک نمایید. 

 جهت مشاهده طرح درس آذرماه سال تحصیلی 1400-99 کلیک نمایید.

 جهت مشاهده طرح درس دی ماه سال تحصیلی 1400-99 کلیک نمایید.

 جهت مشاهده طرح درس بهمن ماه سال تحصیلی 1400-99 کلیک نمایید.

 جهت مشاهده طرح درس اسفندماه سال تحصیلی 1400-99 کلیک نمایید.


 جهت مشاهده طرح درس فروردین ماه سال تحصیلی 1400-99 کلیک نمایید.

جهت مشاهده طرح درس اردیبهشت ماه سال تحصیلی 1400-99 کلیک نمایید.